1900 6455 (Giờ làm việc)   01234 222 223 (24/24)   info@iomedia.vn   Thời gian làm việc: 24/24(7 ngày/tuần)

Thu mua thẻ số lượng lớn

Vui lòng xem bảng quy đổi mệnh giá tại đây để biết thông tin chi tiết.

BƯỚC 1: Thêm thẻ cào vào danh sách

BƯỚC 2: Chọn phương thức nhận tiền