Quay lại

Giấy Chứng Nhận Bảo Hiểm Xe Máy Điện Tử Có Thay Thế Bản Cứng Được Không?

12/05/2022 02:46 PM

 

Giấy chứng nhận bảo hiểm là bằng chứng giao kết hợp đồng bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự giữa chủ xe cơ giới và doanh nghiệp bảo hiểm.

Đối chiếu với quy định tại Điều 33 Luật Giao dịch điện tử năm 2005, hợp đồng điện tử là hợp đồng được thiết lập dưới dạng thông điệp dữ liệu.

Theo Điều 34 Luật Giao dịch điện tử năm 2005 giá trị pháp lý của hợp đồng điện tử không thể bị phủ nhận chỉ vì hợp đồng đó được thể hiện dưới dạng thông điệp dữ liệu.

Theo đó, Giấy chứng nhận bảo hiểm điện tử chính là bằng chứng giao kết của hợp đồng bảo hiểm điện tử giữa chủ xe và doanh nghiệp bảo hiểm.

Đồng thời, khoản 3 Điều 18 Nghị định 03/2021 quy định, người mua bảo hiểm có nghĩa vụ:

Luôn mang theo Giấy chứng nhận bảo hiểm còn hiệu lực (bản cứng hoặc bản điện tử) khi tham gia giao thông, xuất trình giấy tờ này khi có yêu cầu của lực lượng cảnh sát giao thông và cơ quan chức năng có thẩm quyền khác theo quy định của pháp luật.

Căn cứ vào các quy định nêu trên, bảo hiểm xe máy điện tử hoàn toàn có giá trị như bản cứng (bản giấy) và được sử dụng để xuất trình khi có yêu cầu của Cảnh sát giao thông hoặc cơ quan có thẩm quyền.

Để mua Bảo hiểm xe máy điện tử, quý khách vui lòng truy cập link sau: Mua bảo hiểm | ipay.vn