1900 6455 (Giờ làm việc)   01234 222 223 (24/24)   info@iomedia.vn   Thời gian làm việc: 24/24(7 ngày/tuần)

Khuyến mãi Viettel

Ảnh tin tức

Khuyến mãi Viettel 50% giá trị thẻ nạp ngày 14-15/8/2015

Viettel khuyến mãi 50% giá trị thẻ nạp không giới hạn ngoại mạng. iPay.vn là website nạp tiền điện thoại, mua thẻ game an toàn, nhanh chóng nhất và không tốn phí ngân hàng.

Xem chi tiết

Ảnh tin tức

Viettel khuyến mãi 50% vào ngày 01/08/2015 (duy nhất 1 ngày)

Khuyến mãi viettel 50% giá trị thẻ nạp. Nạp tiền điện thoại, mua thẻ game tại iPay.vn được đảm bảo an toàn.

Xem chi tiết

Ảnh tin tức

Viettel khuyến mãi 50% vào ngày 18/07/2015 (duy nhất 1 ngày)

Khuyến mãi viettel 50% giá trị thẻ nạp. Nạp tiền điện thoại, mua thẻ game tại iPay.vn được đảm bảo an toàn.

Xem chi tiết

Ảnh tin tức

Viettel khuyến mãi 50% từ ngày 10/06/2015 đến ngày 11/06/2015

Tặng 50% giá trị thẻ nạp từ Viettel. Mua mã thẻ điện thoại, nạp tiền điện thoại của nhà mạng Viettel tại ipay.vn được đảm bảo an toàn và rất nhanh chóng !

Xem chi tiết

Ảnh tin tức

Viettel khuyến mãi 50% vào ngày 27/06/2015 và ngày 29/06/2015

Mua mã thẻ điện thoại, nạp tiền điện thoại của nhà mạng Viettel tại ipay.vn được đảm bảo an toàn và rất nhanh chóng !

Xem chi tiết

Ảnh tin tức

Viettel khuyến mãi 50% duy nhất vào ngày 30/05/2015

Viettel khuyến mãi 50 % giá trị thẻ nạp. Nạp tiền điện thoại online, mua thẻ game online tại iPay được đảm bảo an toàn, nhanh chóng.

Xem chi tiết

«12345»