1900 6455 (Giờ làm việc)   01234 222 223 (24/24)   info@iomedia.vn   Thời gian làm việc: 24/24(7 ngày/tuần)

Khuyến mãi Viettel

Ảnh tin tức

Viettel khuyến mãi 50% từ ngày 10/06/2015 đến ngày 11/06/2015

Tặng 50% giá trị thẻ nạp từ Viettel. Mua mã thẻ điện thoại, nạp tiền điện thoại của nhà mạng Viettel tại ipay.vn được đảm bảo an toàn và rất nhanh chóng !

Xem chi tiết

Ảnh tin tức

Viettel khuyến mãi 50% vào ngày 27/06/2015 và ngày 29/06/2015

Mua mã thẻ điện thoại, nạp tiền điện thoại của nhà mạng Viettel tại ipay.vn được đảm bảo an toàn và rất nhanh chóng !

Xem chi tiết

Ảnh tin tức

Viettel khuyến mãi 50% duy nhất vào ngày 30/05/2015

Viettel khuyến mãi 50 % giá trị thẻ nạp. Nạp tiền điện thoại online, mua thẻ game online tại iPay được đảm bảo an toàn, nhanh chóng.

Xem chi tiết

«12345»