1900 6455 (Giờ làm việc)   01234 222 223 (24/24)   info@iomedia.vn   Thời gian làm việc: 24/24(7 ngày/tuần)

Khuyến mãi Viettel

Ảnh tin tức

Viettel khuyến mãi 50% giá trị thẻ nạp vào ngày 30/09/2016

Nạp tiền điện thoại lấy ngay khuyến mãi của viettel ngày 30/09/2016

Xem chi tiết

Ảnh tin tức

Viettel khuyến mãi 50% giá trị thẻ nạp vào ngày 16/09/2016

Khuyến mãi kép: Viettel khuyến mãi 50% giá trị thẻ nạp và iPay khuyến mãi nạp tiền trúng vàng SJC. Xem ngay >>>

Xem chi tiết

Ảnh tin tức

Viettel khuyến mãi 50% giá trị thẻ nạp vào ngày 31/08/2016

Khuyến mãi kép: Viettel khuyến mãi 50% giá trị thẻ nạp và iPay khuyến mãi nạp tiền trúng vàng SJC. Xem ngay >>>

Xem chi tiết

Ảnh tin tức

Viettel khuyến mãi 50% giá trị thẻ nạp vào ngày 17/08/2016

Viettel tặng 50% giá trị thẻ nạp duy nhất vào ngày 17/8/2016.

Xem chi tiết

Ảnh tin tức

Viettel khuyến mãi 50% giá trị thẻ nạp vào ngày 15/07/2016

Viettel tặng 50% giá trị thẻ nạp duy nhất vào ngày 15/07/2016.

Xem chi tiết

Ảnh tin tức

Viettel khuyến mãi 50% giá trị thẻ nạp vào ngày 30/06/2016

Viettel tặng 50% giá trị thẻ nạp duy nhất vào ngày 30/06/2016.

Xem chi tiết

Ảnh tin tức

Viettel khuyến mãi 50% giá trị thẻ nạp vào ngày 16/06/2016

Viettel tặng 50% giá trị thẻ nạp duy nhất vào ngày 16/06/2016.

Xem chi tiết

Ảnh tin tức

Viettel khuyến mãi 50% giá trị thẻ nạp vào ngày 31/05/2016

Viettel tặng 50% giá trị thẻ nạp duy nhất vào ngày 31/05/2016.

Xem chi tiết