1900 6455 (Giờ làm việc)   01234 222 223 (24/24)   info@iomedia.vn   Thời gian làm việc: 24/24(7 ngày/tuần)

Khuyến mãi Viettel

Ảnh tin tức

Viettel khuyến mãi 50% giá trị thẻ nạp vào ngày 15/07/2016

Viettel tặng 50% giá trị thẻ nạp duy nhất vào ngày 15/07/2016.

Xem chi tiết

Ảnh tin tức

Viettel khuyến mãi 50% giá trị thẻ nạp vào ngày 30/06/2016

Viettel tặng 50% giá trị thẻ nạp duy nhất vào ngày 30/06/2016.

Xem chi tiết

Ảnh tin tức

Viettel khuyến mãi 50% giá trị thẻ nạp vào ngày 16/06/2016

Viettel tặng 50% giá trị thẻ nạp duy nhất vào ngày 16/06/2016.

Xem chi tiết

Ảnh tin tức

Viettel khuyến mãi 50% giá trị thẻ nạp vào ngày 31/05/2016

Viettel tặng 50% giá trị thẻ nạp duy nhất vào ngày 31/05/2016.

Xem chi tiết

Ảnh tin tức

Viettel khuyến mãi 50% giá trị thẻ nạp vào ngày 16/05/2016

Viettel tặng 50% giá trị thẻ nạp duy nhất vào ngày 16/05/2016

Xem chi tiết

Ảnh tin tức

Viettel khuyến mãi 50% giá trị thẻ nạp vào ngày 30/04/2016

Viettel tặng 50% giá trị thẻ nạp. Nạp tiền ngay tại iPay để có cơ hội lấy ngày 1.000.000đ từ iPay, từ ngày 25/4 - 5/5/2016

Xem chi tiết

Ảnh tin tức

Viettel khuyến mãi 50% giá trị thẻ nạp vào ngày 31/03/2016

Viettel tặng 50% giá trị thẻ nạp. Nạp tiền ngay tại iPay để được tham gia các chương trình ân khách hàng hấp dẫn từ iPay

Xem chi tiết

Ảnh tin tức

Viettel khuyến mãi 50% giá trị thẻ nạp vào ngày 29/02/2016

Viettel tặng 50% giá trị thẻ nạp. Nạp tiền ngay tại iPay để được tham gia các chương trình ân khách hàng hấp dẫn từ iPay

Xem chi tiết