Chính sách giao hàng

Chính sách giao hàng, hủy và hoàn trả sản phẩm, dịch vụ

Tất cả các sản phẩm, dịch vụ được cung cấp trên www.ipay.vn đều là các sản phẩm, dịch vụ điện tử (hàng hóa vô hình) do iPay.vn kết hợp với các đối tác cung cấp. Quý khách sẽ nhận được sản phẩm, dịch vụ ngay sau khi thanh toán thành công. Hóa đơn sản phẩm, dịch vụ sẽ được các nhà cung cấp gửi trực tiếp tới quý khách, iPay.vn sẽ làm đầu mối liên hệ với nhà cung cấp khi quý khách có yêu cầu lấy hóa đơn.

Với các dịch vụ: Nạp tiền điện thoại, Thanh toán hóa đơn, Mua mã thẻ,... quý khách không thể yêu cầu hủy giao dịch nếu điện thoại đã được nạp tiền, hóa đơn đã được gạch nợ hoặc quý khách đã nhận được email mã thẻ do iPay.vn gửi.

Quý khách vui lòng gọi điện thoại tới tổng đài 01234 222 223 để được hỗ trợ trong các hướng dẫn .