Hướng dẫn thanh toán

* Hướng dẫn thanh toán qua cổng thanh toán Viettel Money

Sau khi lựa chọn dịch vụ, quý khách chọn hình thức thanh toán Cổng thanh toán Viettel Money, iPay.vn sẽ chuyển Quý khách sang cổng thanh toán Viettel Money cùng với thông tin đơn hàng:

Phương thức 1: Ngân hàng số ViettelPay

- Quý khách thực hiện đăng nhập bằng tài khoản ViettelPay:

- Quý khách tiếp tục nhập mật khẩu OTP trả về điện thoại và bấm “Thanh toán”.

- Quý khách thực hiện nhập OTP và chọn “Xác nhận” để thanh toán

- Quý khách chọn “X” trong trường hợp huỷ giao dịch hoặc lựa chọn phương thức thanh toán khác

- Sau khi thanh toán thành công, quý khách sẽ được chuyển về website iPay.vn với thông báo về kết quả cung cấp dịch vụ.

Phương thức 2: BankPlus

- Quý khách thực hiện nhập thông tin để đăng nhập tài khoản BankPlus: Số điện thoại, chọn ngân hàng, mật khẩu

- Sau đó chọn “Thanh toán” và làm theo hướng dẫn để thực hiện thanh toán.

Phương thức 3: Thẻ ATM nội địa

- Quý khách thực hiện nhập thông tin thẻ ATM nội địa: số thẻ, tên chủ thẻ, tháng hiệu lực, năm hiệu lực

- Sau đó chọn “Thanh toán” và làm theo hướng dẫn để thực hiện thanh toán.

*Hướng dẫn thanh toán qua thẻ ATM và tài khoản ngân hàng

- Sau khi lựa chọn dịch vụ, quý khách chọn hình thức thanh toán Thẻ ATM và tài khoản ngân hàng, chọn ngân hàng và chọn “Thanh toán”:

- Chọn tiếp tục để chuyển sang hệ thống ngân hàng:

- Đăng nhập tài khoản ngân hàng và làm theo hướng dẫn để thực hiện thanh toán: