Quay lại

Thông báo bổ sung sản phẩm mã thanh toán iSec

27/10/2020 10:04 AM

 

Kính gửi quý khách hàng:
Về việc bổ sung mã thanh toán iSec vào hệ thống iPay, bao gồm cả website và ứng dụng iPay, cụ thể như sau:

Để mua thẻ iSec Quý khách hàng có thể mua tại hệ thống iPay( website/ứng dụng iPay).Link mua thẻ tại website iPay: https://ipay.vn/dich-vu/mua-ma-the

Ứng dụng mua thẻ cào điện thoại, nạp tiền điện thoại, thẻ game, thẻ Data iPay:

  

Cần hỗ trợ thêm thông tin về mua thẻ cào(card) điện thoại, thẻ game, thẻ Data Quý khách vui lòng liên qua hotline: 1900 6455.