Quay lại

Hướng dẫn đại lý lấy hoá đơn VAT tại MobizPay

10/05/2021 10:40 AM


Để được xuất hoá đơn, Quý đại lý vui lòng gửi mail đến admin@mobiz.vn và cc ketoan@mobiz.vn theo những yêu cầu sau:

+ Tiêu đề mail : ĐẠI LÝ- YÊU CẦU XUẤT HÓA ĐƠN
+ Trong email ghi rõ: Tên - số điện thoại đại lý
+ Thông tin cần xuất (Tên Công ty, địa chỉ, MST)
+ Thông tin người nhận hóa đơn: Tên+email người nhận hóa đơn + Số tiền cần xuất hóa đơn: (Nếu có yêu cầu về giá trị {tối đa, tối thiểu, xuất theo giao dịch …} của mỗi tờ hóa đơn, vui lòng ghi rõ)


*Lưu ý: Đại lý có nhu cầu xuất hóa đơn vui lòng sử dụng email đã đăng kí gửi yêu cầu xác nhận có xuất hóa đơn, MobizPay sẽ xuất hóa đơn trong tháng cho đại lý. Trường hợp qua tháng hóa đơn đã xuất bỏ sẽ không xuất lại được. Nếu vượt quá thời hạn này MobizPay sẽ không giải quyết.

Tags :