Quay lại

Cách thanh toán hoá đơn điện, nước, internet tại đại lý MobizPay | pay.mobiz.vn

12/08/2020 03:49 PM

Với chức năng thanh toán hoá đơn, Quý Đại lý có thể thanh toán hoá đơn tiền điện, nước, truyền hình, hoá đơn internet và thu hộ các dịch trả góp như  FE Credit,  DoctorDong …

Để thanh toán hoá đơn , Quý Đại lý thực hiện theo 3 bước như sau:

Bước 1: Vào menu Nạp tiền và chọn Thanh toán hoá đơn

 

Bước 2: Chọn dịch vụ cần thanh toán, sau đó chọn Kiểm tra hoá đơn


Bước 3: Kiểm tra đơn hàng, sau đó Thực hiện giao dịchnhập mật để hoàn tất giao dịch thanh toán hoá đơn.

 

Tags :